FÖRENINGEN UBUNTU är en ideell förening i sundsvall som startades sommaren år 2015. Föreningen riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år som har, har haft eller har någon slags relation kring psykisk ohälsa

Mail: foreningenubuntu@gmail.com

Ingen väljer psykisk ohälsa. Man väljer inte att bli deprimerad, att ha en ätstörning eller att drabbas av panikångest. Man väljer helt enkelt inte att bli sjuk utan man blir sjuk, precis som att man bryter ett ben eller får influensa. Vi använder oss av sjukgymnastik när vår kropp mår dåligt så varför kan vi inte, lika enkelt använda oss av terapi när vi själ mår dåligt? Själen, den som är det viktigaste vi har, som är hela vår personlighet och vårt mående. Vi måste slå hål på myten om att ”psykisk ohälsa drabbar inte mig” och att ”psykisk ohälsa drabbar bara svaga människor” för det kan drabba vem som helst eftersom att INGEN väljer att vara sjuk.

Vi har skapat en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka mot psykisk ohälsa, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen. Föreningen Ubuntu – tillsammans mot psykisk ohälsa vill genom kamratskap skapa möjligheter för gemensamma aktiviteter som ökar det psykiska välbefinnandet för ungdomar från 13 och upp till 25 år.

Det är jag, Emmelie Berkö, Emelie Henriksson och Hanna Stenborg som just nu håller på att bygga upp den här föreningen. Vi har valt att inrikta oss på tonåringar och unga vuxna. Vi vill tillsammans skapa en förening ditt ni kan vända er som antingen lider av psykisk ohälsa, har någon anhörig som lider av psykisk ohälsa eller som helt enkelt vill veta mer om vårt stora samhällsproblem som bara växter. Ensam är inte stark när det gäller psykisk ohälsa utan tillsammans ska vi ta oss igenom det!