Insidan är ett projekt i Föreningen Ubuntus regi, i samarbete med olika föreningar, organisationer och volontärer som lyfter ungas psykiska hälsa med hjälp av tema-evenemang som föreläsningar, workshops och olika former av kulturyttringar.
Vid alla evenemang finns en relevant stödorganisation närvarande.

Följ insidan via facebook