Bli medlem

Medlemskap i föreningen ubuntu har en kostnad på 50kr/år.
Stödmedlem för dig som är vuxen har en kostnad på 200kr/år.
Som medlem får man då vara delaktig i vårt arbete, vara med på föreläsningar och annat som föreningen håller i.

*
*
*
*

Betala sedan medlemsavgiften till
Plusgiro: 78 36 72 – 9
Bankgiro: 670-3268
(OCR/meddelande: ditt namn  och medlemsavgift )

Skänk en gåva

Vill du göra en engångsinsättning för att stödja oss? Välj då ett valfritt belopp och överför pengarna till

Plusgiro: 78 36 72 – 9
Bankgiro: 670-3268
Swish: 123 502 01 69

OCR/meddelande: psykisk ohälsa, gåva ( samt eventuellt namn eller företagsnamn)